This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Suurlähettilään tervehdys

 

Suurlähettilään tervehdys

Hyvät maanmieheni, hyvät Italian ystävät!

tervehdin teitä lämpimästi toimikauteni alussa Italian suurlähettiläänä Suomessa. Viime vuosina Suomi ja Italia ovat jatkuvasti  lujittaneet entisestään jo tiiviitä suhteitaan. Poliittinen kanssakäynti korkeimmalla tasolla, tiiviit kaupalliset suhteet, kulttuurivaihdoksen vilkkaus ja tieteellinen yhteistyö ovat edistäneet merkittävästi kahdenvälisiä suhteitamme.

Suurlähetystö ja Suomessa toimivat muut italialaiset elimet pyrkivät vahvistamaan ja kehittämään kahdenvälisiä suhteita vielä tiiviimmiksi ja lujimmiksi kaikilla mahdollisilla toimialoilla.

Tältä verkkosivustolta löytyy tietoa suurlähetystön tarjoamista palveluista ja kaupallisten suhteiden kehityksestä sekä eri aloilla, etenkin talouden, kaupan ja kulttuurin saralla käynnissä olevista aloitteista.

Kiitän saamastani huomiosta. Olen teille kaikille kiitollinen mahdollisista neuvoistanne ja ehdotuksistanne, jotta työmme kehittyisi vielä tehokkaammaksi ja osaisi ottaa vielä paremmin huomioon teidän toiveitanne.


38