This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Konsulaattipalvelut

 

Konsulaattipalvelut

Konsulaattipalvelut 


Konsulaattipalvelujen perustana on tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus, tehokkuus ja avoimuus. Konsulaatti takaa kaikille Italian kansalaisille suojelusta ja puolustusta mikäli heidän perusoikeuksiaan loukataan tai henkilökohtaista vapauttaan rajoitetaan tai kielletään. Tämän lisäksi konsulaatti auttaa kaikissa hätätapauksissa, perheenjäsenten etsinnässä, ulkomailla vireillä olevissa perunselvitystapauksissa ja ruumiin kotiinpalautustapauksissa.

 


13