This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

A.I.R.E. (Ulkomailla asuvien italialaisten väestörekisteri)

 

A.I.R.E. (Ulkomailla asuvien italialaisten väestörekisteri)

 


Väestörekisteritoimisto vastaa ulkomailla pysyvästi asuvien italialaisten väestörekisteristä (AIRE). Laki 470/1988 säätää, että kaikkien ulkomaille asuinpaikkansa pysyvästi siirtäneiden Italian kansalaisten on ilmoitettava 90 päivän kuluessa ulkomaille saapumisestaan, ao. konsulaatille tapahtuneesta kotipaikan siirtämisestä.
Tämän ilmoituksen jättävät myös ne, jotka ovat muuttaneet ulkomaille ennen yllämainitun lain voimaantuloa. Ilmoittautuminen AIRE-rekisteriin on tarpeellinen, sillä sen perusteella konsulaatti antaa pyydettävät todistukset ja asiapaperit.
AIRE-rekisteriin ilmoittautuminen on välttämätön myös passin saamiseksi ja uusimiseksi. Tämän lisäksi ilmoittautuminen konsulaattiosaston sähköiseen rekisterijärjestelmään takaa hakemusten lyhyemmän käsittelyajan. 

Italian kansalaisen on oltava kirjoilla jonkun Italian kunnan väestörekisterissä. Kirjoilla oleminen takaa sen, että kansalainen voi harjoittaa hänelle kuuluvia oikeuksia oman henkilökohtaisen tilanteensa mukaisesti. Lisäksi Italian kansalaisen täytyy ilmoittaa kotikunnalleen ja ao. konsulaatille kaikista muutoksista, jotka koskevat siivilisäätyä, kansalaisuutta, osoitetta, perheenjäseniä ja kotipaikkaa. 

Italian kansalaiset voivat pitää kotipaikkansa Italiassa tai ulkomailla: edellisessä tapauksessa (kotipaikka Italiassa) heidät kirjataan kunnassa pysyvästi asuvien kansalaisten väestörekisteriin (APR). Tässä tapauksessa heidän täytyy asioida henkilökohtaisesti kaikissa väestörekisteriasioissa omassa kunnassaan. 
Jälkimmäisessä tapauksessa (kotipaikka ulkomailla) he ovat kirjoilla sen italialaisen kunnan AIRE-väestörekisterissä, josta he ovat kotoisin, tai jossa heillä oli viimeksi kotipaikka ennen ulkomaille muuttoa. Nämä henkilöt voivat kaikissa väestörekisteriasioissa kääntyä sen konsulaatin puoleen, jonka AIRE-väestörekisterissä he ovat kirjoilla. Konsulaatti toimii silloin välikätenä Italian kansalaisen ja sen kunnan välillä, jonka AIRE-rekisterissä hän on kirjoilla.

Miten ilmoittaudutaan AIRE-rekisteriin

Ilmoituksen AIRE-rekisteriin voi tehdä asianomainen (itsestään ja perheenjäsenistä, joilla on Italian kansalaisuus) sen konsulaattitoimiston kautta, jonka piirissä hän asuu. Laki säätää, että kunta voi omatoimisesti kirjoittaa omaan AIRE-rekisteriin sellaisen Italian kansalaisen, jonka se tietää muuttaneen pysyvästi ulkomaille. Samoin konsulaattitoimisto voi omatoimisesti pyytää kuntaa kirjoittamaan Italian kansalaisen AIRE-rekisteriin silloin, kun hän asioi konsulaatissa sellaisista väestörekisteriasioista, jotka todistavat hänen asuvan pysyvästi ulkomailla (esim. passihakemus). Tästä johtuen ilmoitus AIRE-väestörekisteriin voi tapahtua myös ilman ao. kansalaisen aloitetta. Asianomaiselle kuitenkin ilmoitetaan tapahtuneesta virallisella ilmoituksella italialaisen kotikunnan kautta, jonka paikallinen konsulaattitoimisto toimittaa hänelle.  
Italian kansalaisen, joka haluaa ilmoittautua italialaisen kunnan AIRE-rekisteriin, täytyy kääntyä konsulaattitoimiston puoleen seuraavien asiakirjojen kanssa: 

   -   voimassaoleva Italian passi tai henkilökortti
 - voimassaoleva ja laillinen todistus pysyvästi ulkomailla kirjoillaolosta (Poliisin myöntämä Euroopan kansalaisen rekisteröintitodistus tai Digi- ja väestötietovirastosta saatava ote väestötietojärjestelmästä).

Muutos AIRE-rekisteriin

Italian kansalaisen velvollisuus on ilmoittaa omaan väestörekisteritoimistoonsa (AIRE) kaikki muutokset  koskien siviilisäätyä, osoitetta, perheolosuhteita ja kirjoillaoloa. Italian kunnat saavat automaattisesti tiedon näistä muutoksista jos muutokset tapahtuvat Italiassa.
Jos Italian kansalainen on ulkomailla kirjoilla, Italian väestörekisteritoimisto saa tiedon vain asianomaisen aloitteesta tai Italian paikallisen konsulaatin kautta. Italian kansalaiset ovat velvollisia ilmoittamaan Italian paikalliselle konsulaatille jokaisesta seuraavasta muutoksesta henkilötiedoissa:

    - osoite ulkomailla
    - kansalaisuus
    - siviilisääty
    - perheolosuhteet
    - nimen muutos.

Pikainen tiedottaminen omien henkilötietojen muutoksesta konsulaattiin ei kuulu ainoastaan Italian kansalaisen velvollisuuksiin, vaan se  auttaa myös Italian toimistoja pitämään ulkomailla asuvia kansalaisia koskevat väestörekisteritiedostonsa ajan tasalla. Tämä helpottaa aiheellisten pyyntöjen tunnistamista sekä konsulaatin ja alueella asuvien italialaisten välillä tapahtuvaa yhteydenpitoa.   

 


70