This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Sosiaaliavustuspalvelut

 

Sosiaaliavustuspalvelut

KONSULAATTIAVUSTUS   


Sosiaaliavustuspalvelu on tarkoitettu väliaikasessa varattomuudentilassa oleville Italian kansalaisille. Nämä kansalaiset voivat saada konsulaatilta taloudellista tai muunlaista apua hetkellisen hädän lievittämiseksi.


28