This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Omavastuutodistaminen

 

Omavastuutodistaminen

Omavastuutodistamisella tarkoitetaan yksityisen henkilön kirjoittamaa ja allekirjoittamaa lausuntoa tämän omista henkilötiedoista ja henkilökohtaisesta asioista. Sitä voidaan käyttää asioitaessa niin julkisten kuin yksityistenkin tahojen kanssa.

Päätös käyttää omavastuutodistamista on yksityishenkilöiden oman harkinnan varassa. Omavastuutodistus on korvattavissa tavallisella ja notaarin tekemällä todistuksella.

Italian tasavallan presidentin asetuksella 28/2000 § 445 yksinkertaistettiin julkisen hallinnon menettelytapaa. Asetus teki menettelytavoista paljon tehokkaampia ja avoimempia.


112