This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Passi

 

Passi

PASSI 


Passi on matkustusasiakirja ja henkilöllisyystodistus. Passin myöntäminen ja voimassaoloajan pidennys kuuluu sen konsulaattialueen passitoimistolle, jonka alueella Italian kansalainen asuu. Asumiseen ja matkustamiseen EU:n jäsenmaiden alueella riittää henkilökortti, jonka kotikunta Italiassa on myöntänyt. On kuitenkin aina suositeltavaa omistaa voimassaoleva passi ja henkilökortti.

Passia haetaan oman konsulaattialueen passitoimistosta seuraavilla dokumenteilla:

- passihakemus hakijan allekirjoituksella
- henkilöllisyyskortti
- kaksi samanlaista uutta passikuvaa (värikuvia, joissa katse suoraan eteen)
- maassaoleskelulupa tai todistus asumisesta kyseisellä alueella.
  
(Huom! Jotta Italian kansalainen saisi passin ulkomailla, on hänen oltava ilmoittautunut italialaisen kunnan A.I.R.E.:een)

Italian kansalainen voi ulkomailla hakea passia tai passin voimassaoloajan pidennystä myös konsulaattialueella, johon hän ei kuulu. Tässä tapauksessa täytyy pyytää esteettömyystodistus oman konsulaattialueen passitoimistolta tai paikalliselta poliisiasemalta, jolla on valtuudet hakijan asuinalueella. Tavallisen passin voi uusia jo ennen voimassaoloajan päättymistä tai ennen kuin voimassaoloajan päättymisestä on kulunut enintään 6 kuukautta.

PASSIN VOIMASSAOLOAIKA

Uusien sääntöjen mukaan passi, joka on myönnetty 4. helmikuuta 2003 jälkeen, on voimassa kymmenen vuotta (ei enää viisi vuotta) ja kymmenen vuoden passia ei voi uusia voimassaoloajan päätyttyä. Tavallinen viiden vuoden passi, joka on myönnetty ennen 4. helmikuuta, on normaalisti voimassa ja sen voimassaoloaikaa voidaan pidentää enintään kymmenellä vuodella passin myöntämispäivämäärästä lähtien. Passin voimassoloajan pidennystä haetaan oman konsulaattialueen passitoimistosta seuraavilla dokumenteilla:

- passin voimassaoloajan pidennystä koskeva hakemus hakijan allekirjoituksella
- vanhentunut passi
- maassaoleskelulupa tai todistus asumisesta kyseisellä alueella.
PASSIN KATOAMINEN TAI VARKAUS

1. Suomessa asuvat Italian kansalaiset

Kansalaisen täytyy hakeutua passitoimistoon mukanaan seuraavat dokumentit:

- paikalliselle poliisiasemalle tehty rikosilmoitus passin katoaminen tai varkaudesta
- kuvalla varustettu henkilöllisyystodistus
- maassaoleskelulupa tai todistus asumisesta kyseisellä alueella

2. Italiassa ja muualla asuvat kansalaiset

Jos Italian kansalainen joutuu hätätilanteeseen (esim. kansalainen on turistina matkalla ja hän hukkaa tai häneltä varastetaan passi ja hänen täytyy matkustaa pian) ja aikaa ei ole, jotta poliisi tai pääkonsulaatti myöntäisi esteettömyystodistuksen uuden passin myöntämiseen, silloin pääkonsulaatti myöntää ”Documento di Viaggio:ksi" kutsutun dokumentin, joka on voimassa vain paluumatkan ajan Italiaan. Saadakseen kyseisen matkustusasiakirjan, täytyy passitoimistoon toimittaa seuraavat dokumentit:

- paikalliselle poliisiasemalle tehty rikosilmoitus passin hukkaamisesta tai varkaudesta
- 2 samanlaista uutta passikuvaa (värikuvia, joissa katse suoraan eteen)
- alkuperäinen lentolippu, jossa vahvistettu lähtöpäivä

 

 

 

punti

 

ITALIAN PASSI: UUSIA SÄÄNTÖJÄ DIGITAALISISTA SORMENJÄLJISTÄ


EY:n asetuksen N:o 2252/2004 määräysten perusteella, 15.  helmikuuta 2010 lähtien uutta Italian passia hakevan Italian kansalaisen on saavuttava henkilökohtaisesti Italian suurlähetystön konsulaattiosastoon sormenjälkiensä tallentamiseksi.
Täten yllä mainitusta päivämäärästä lähtien Italian kansalainen ei saa enää lähettää postitse passin myöntämiseksi tarvittavia dokumentteja, vaan ne on toimitettava henkilökohtaisesti Italian suurlähetystön konsulaattiosastoon. Jos passia hankkiva italian kansalainen ei saavu henkilökohtaisesti konsulaattiin, hänelle ei voi myöntää passia.

 

punti

 

 

Uusia normeja alaikäiselle myönnettävän passin voimassoloajasta


Alle 3-vuotiaille myönnettävän uuden elektronisen passin voimassaoloaika on 3 vuotta ja alle 18-vuotiaille myönnettävän uuden elektronisen passin voimassaoloaika on 5 vuotta. Täysi-ikäiselle myönnettävän passin voimassaoloaika pysyy muuttumattomana (10 vuotta).


73